edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2022 Audi Q3 40 Progressiv (4-Dr Sport Utility) at Audi West Ottawa, Nepean, Ontario