edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2022 Audi Q3 45 Progressiv (4-Dr Sport Utility) at Audi West Ottawa, Nepean, Ontario